Thống kê văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra Giáo dục - Pháp chế cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đang và sắp có hiệu lực trong lĩnh vực giáo dục.

Kính gửi Quý thầy cô tham khảo.

Thống kê chi tiết tại đây./.