Công văn 4966/BGDĐT-CNTT triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT đối với cơ sở GDĐH

Công văn 4966/BGDĐT-CNTT về việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 31/10/2019.

Chi tiết Công văn tại đây.